جمعی از ما،برای هم

رضام شاید شهید ولی حتما دررضای شهید

جمعی از ما،برای هم

رضام شاید شهید ولی حتما دررضای شهید

جمعی از ما،برای هم

من عشق

فعف

ثم مات

مات شهیدا

=========

کمی عاشق شده ام .............

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
نویسندگان

رضای شهید یک شخص نیست یک مکتب است .

مکتبی برگرفته از بلوغ اجتماعی ،درک وتحلیل خردجمعی تعهدی  آمیخته با تخصص

 

یستمعون القول و یتبعون الاحسنه شنیدن قول ها ،اندیشیدن درآن و تحلیل قضایا .............وحقیقت روشن است .

براستی قدرت اندیشیدن چیست؟ در جهان فلسفه و نیز فرهنگ عامه از هر قدرتی سخن می رود الا قدرت اندیشیدن. براستی قدرت تفکر و اندیشه یعنی چه؟//
بهتر است که خود قدرت را اندکی معنا کنیم. قدرت در محسوس ترین تعریفش چیزی جز توانایی تغییر دادن نیست که این تغییر به دو نوع کلی می باشد: آفرینش و دگرگون سازی.//

باید افکار رو خلق کرد انگیزش ایجاد کرد باید جریان هایی رو ساخت و به حرکت درآورد باید دگرگون ساخت

افکار فرسوده است وگرنه زلزله ترسی ندارد